Delårsrapport Q1 2024

Om oss

Niutech Group AB grundades 2020. Vi förvärvar installationsbolag (100%) inom digital infrastruktur, där grundarna av respektive förvärvat bolag, tillsammans med nyckelpersoner, är delägare (i Niutech Group) och fortsätter driva bolagen för att växa organiskt med en gemensam vision och strategi att föra koncernen mot en noterad miljö.

Dotterbolagen drivs självständigt inom verksamhetsområdena mobilnät, elinstallationer, fiberoptik, fastighetsnät i koppar och fiber samt solenergi. Vi erbjuder både installation och service åt våra kunder. Några av våra större kunder är kommuner, myndigheter, fastighetsägare, och mobiloperatörer.

Nyckeltal

Senaste video


Penser play: Sun4Energy - Ny och lönsam verksamhet efter samgåendet med Niutech