Aktieinformation

Aktieägare

Aktieägare

Uppgifterna är baserade på det register som tillhandahålls av Euroclear Sweden.