Investerare

Börsnoterande

Börsnoterande

26 november 2021 noterades Sun4Energy på NGM Nordic SME. Inför noteringen genomfördes en emission där investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 1000 000 aktier. Intresset var enormt och aktien tecknades till ca 322 procent fördelat på cirka 2000 tecknare. Det innebär att samtliga 1000 000 aktier emitteras. 26 november startade således handeln på börsen – en stor dag för Sun4Energy.