Bolagsstyrning

Ledning

Ledande befattningshavare

Klas Zetterman (född 1964)

Koncern VD sedan 30 november 2023