Aktieinformation

Aktieinformation

NGM

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Aktie

Bolagets aktie, med kortnamn SUN4, har ISIN-kod SE0016609911 och LEI-kod 98450099AQD60FAFCA04, handlas på NGM Nordic SME. Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.