Investerare

Nyckeltal

Koncernens nyckeltal

2023 2022 2021
Rörelseintäkter, KSEK 289 260 177 010 47 594
Rörelseresultat (EBIT), KSEK 12 454 6 591 -1041
Soliditet, % 38,6 38,6 59,0
Eget kapital, KSEK 103 514 66 260 17 078
Antal aktier, periodens utgång 15 726 279 8 353 361 4 262 000
Antal aktier, genomsnitt 10 486 596 6 758 259 2 591 082
Resultat per aktie, SEK 0,79 0,79 -0,19
Kassa och bank, KSEK 22 897 21 162 10 443
Medelantalet anställda 130 99 23