Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelse

Pierre Fors (född 1963)

Styrelseordförande sedan 30 november 2023

Bakgrund add

Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute). Han var anställd i Alcadon AB mellan 1993–2019, varav som VD för Alcadon Group mellan 2001–2019. Pierre har dessutom en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekom-branschen, bland annat på Telia.

Övriga pågående uppdrag

Styrelseordförande och dessförinnan ledamot i Alcadon Group AB, styrelseordförande i Paseca AB samt i Niutech Group AB. Även en av grundarna av Niutech Group.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

VD och Koncernchef Alcadon Group.

Aktieinnehav

706 751 aktier privat och genom Paseca AB.

Jonas Bergstrand (född 1975)

Styrelseledamot sedan 30 november 2023

Bakgrund add

Jonas har lång erfarenhet inom affärsutveckling, försäljning och teknik. Han var VD för Fibergruppen från 2012 fram tills att bolagets såldes till det noterade bolaget Transtema. Jonas har arbetat många år mot flera olika kommuner och större mobiloperatörer som tex Telia.

Övriga pågående uppdrag

Styrelseledamot Niutech Group AB, styrelseledamot Investmentgruppen, styrelseledamot AM Utveckling AB, ordförande Niutech Sol och Energi. Även en av grundarna av Niutech Group.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Aktieinnehav

796 945 aktier privat och genom Investmentgruppen AB

Jonas Mårtensson (född 1963)

Styrelseledamot sedan 30 november 2023

Bakgrund add

Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Under 17 år har Jonas arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Övriga pågående uppdrag

Styrelseledamot i Alcadon Group AB (ledamot, ordförande och vice ordförande i olika perioder) samt i Niutech Group AB. Styrelseledamot i onoterade bolag som DO Intressenter AB, JNM invest AB samt OPP Owner AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Styrelseledamot i Doro AB, IAR Systems Group AB, Slitevind AB, DistIT AB samt dLaboratory Sweden AB.

Aktieinnehav

Äger 64 % i Beata Intressenter AB som ä

ger 2 340 951 aktier.

Mattias Leijon (född 1971)

Styrelseledamot sedan 2020

Bakgrund add

Mattias har en lång erfarenhet av att grunda, driva och äga mindre bolag. Han har exempelvis byggt upp och sålt elinstallationsbolaget Datel AB. Sedan 2015 har Mattias fokuserat på att bygga upp ett kunnande kring områdena elbilsladdare och solcellssystem som sedan transfererades till uppstartandet av Sun4Energy.

Övriga pågående uppdrag

Styrelseordförande samt ägare Leijon Förvaltning AB, Venan Fastigheter AB, Proudly Made AB och Levande Förvaltning i Örebro AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Aktieinnehav

858 600 aktier