Bolagsstyrning

Revisor

Revisor

Charlotta Ekman

Revisor

Revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB omvaldes av årsstämman 2023 som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Charlotta Åhlander Ekman som huvudansvarig revisor.

Adress: Grant Thornton Sweden AB Box 7623